top of page
IMG_7941_edited.jpg

VÅRA TIDIGARE UPPDRAG

Genom åren har vi haft en massa olika uppdrag. Några av dem berättar vi lite mer om nedan.

IMG_3895_edited.jpg

FÄLTSTUDIE FÖR KULTURFÖRVALTNINGEN

Hösten 2022 utförde vi en fältstudie på uppdrag av Kulturförvaltningen i Stockholms stad. Uppdraget var att ta reda på hur barn och unga såg på sin fritid i relation till parklekar och fritids- och ungdomsgårdar. Vi intervjuade över 100 barn som besöker verksamheterna och även unga som inte besöker fritidsgårdar för att ta reda på vad som är en meningsfull fritid för dem. Arbetet mynnade ut i en rapport med en analys av de övergripande trenderna i de ungas svar.

Varldsbokveckan_symbol_text.jpg

VÄRLDSBOKVECKAN

Sedan 2015 ansvarar vi för projektledning och genomförande av kampanjen Världsbokveckan på uppdrag av Svenska Bokhandlareföreningen. Under en vecka i april varje år satsar bokhandeln extra på barn och ungas läsning. Sedan starten har över 150.000 böcker delats ut i bokhandeln till barn  i samarbete med flertalet förlag med barnboksutgivning.

porträtt gruppledare målar.jpg

TILLSAMMANS FÖR HANINGE

2022 utökades satsningen i Haninge riktigt ordentligt då 275 sommarjobbare, och 30 gruppledare jobbade i fem områden i kommunen. Under sommaren jobbade vi i Jordbro, Brandbergen, Västerhaninge, Vega och Handen. Bakom uppdraget står Samverkan Haninge som består av Haninge kommun, Haninge bostäder, Victoriahem, Hemstaden, Sveafastigheter, Stena Fastigheter och Coca Cola.

Pekar_edited.jpg

MINNESSKAPARNA

2021 genomförde vi Minnesskaparna med 90 ungdomar  i Stockholms stad som fick arbeta med att återskapa minnen och platser för äldre genom VR- teknik. Under 2022 genomförde vi Minnesskaparna i Hässelby/Vällingby med 40 ungdomar. Ungdomarna träffar äldre och intervjuar dem kring minnen som de därefter återskapar och visar för de äldre som bla fått uppleva både konsert på Gröna Lund och paddla kajak i Djurgårdskanalen.

grafitti handledare ferie liljeholmen.jpg

SOMMAR PÅ TORGET

Sommaren 2021 genomförde vi Sommar på Torget i Rinkeby och Husby och 2022 var det dags för Älvsjö torg och Lilljeholmstorget att aktiveras under hela sommaren. Målet är att skapa tryggare och trivsammare torg genom att erbjuda aktiviteter för barn och deras familjer och därigenom få fler att röra sig på torgen. Vi har lagt stort fokus på samverkan med befintliga aktörer kring torgen och att skapa positiv och meningsfulla aktiviteter på torgen!

TFJ Hemsida.png

TILLSAMMANS FÖR JORDBRO

Tillsammans för Jordbro är den andra Tillsammans för ORTEN satsningen i Haninge kommun och sker i ett unikt samarbete där många olika aktörer går ihop och tillsammans finansierar en satsning på Jordbros unga. I satsningen ingår både allmännyttiga och privata bostadsbolag, näringslivet och kommunen i samverkan. Till 2021 fortsätter arbetet i Jordbros.

UK Väsby Hemsdia.png

UNGDOMSKOMMISSIONEN UPPLANDS VÄSBY

I Upplands Väsby kommun ville man stärka ungas röst och demokratiska inflytande med ett ungdomsråd. För att starta arbetet bestämde man sig för att genomföra ett Ungdomskommissionen där feriepraktiserande ungdomar från kommunen fick utreda vilka förutsättningar som fanns för ett ungdomsråd och vilka frågor som var viktigast för unga i Upplands Väsby att få påverka. Hösten efter att Ungdomskommissionen la fram sin rapport beslutade kommunen om att införa ett ungdomsråd och flera av deltagarna från Ungdomskommissionen engagerade sig.

IMG_7270_edited.jpg

SKÄRGÅRDSSTADEN

I Marviken utanför Norrköping ska en ny stad växa upp i en unik Skärgårdsmiljö på platsen där ett kärnkraftverk från 60-talet står idag; Skärgårdsstaden. Vi fick i uppdrag att bistå i att samla alla intressenters tankar, idéer och farhågor för att skapa samsyn kring hur projektet kan bli verklighet. Under två dagar ledde vi workshops med finansiärer, kommunens tjänstemän & politiker och boende i närområdet för att ta fram en gemensam vision för Skärgårdsstaden och de första stegen i strategin för att komma vidare i arbetet.

TFN Hemsida.png

TILLSAMMANS FÖR NYNÄSHAMN

Under pandemiåret 2020 behövde många kommuner hitta nya feriepraktikplatser när det inte längre var möjligt att placera ungdomar i äldrevården eller barnomsorgen. På kort tid lyckades vi rigga ett Tillsammans för Nynäshamn för 50 ferieprakraktikanter i två områden för Nynäshamns kommun. TFN har genomförts årligen sedan starten i samverkan med Nynäshamns kommun och fyra fastighetsbolag.

TFG Hemsida.png

TILLSAMMANS FÖR GRANÄNGSRINGEN

Tyresö kommun och Tyresö Bostäder gick 2019 samman i en satsning på att ge fler unga i Granängsringen sommarjobb. Första året med Tillsammans för Granängsringen var en pilotsatsning med 40 feriepraktikanter under två perioder. Satsningen föll så väl ut att den 2020 utökades till att omfatta 75 feriepraktikanter, 10 gruppledare och även området kring Trollbäcken.

TFVH Hemsida.png

TILLSAMMANS FÖR VÄSTERHANINGE

Tillsammans för Västerhaninge var den första satsningen på Tillsammans för [Orten] i Haninge kommun. I samverkan med Haninge Bostäder genomfördes ett pilotprojekt med 40 feriepraktikplatser i Västerhaninge. I Haninge Bostäders NKI mätningar gick det tydligt att se att boende i området som TFVH arbetat i fått en ökning i upplevd trygghet bland de boende. Piloten ansågs så lyckad att den utökades till Tillsammans för Jordbro 2020.

TFB Hemsida.png

TILLSAMMANS FÖR BRO

Upplands-Bro kommun ville utveckla sitt feriepraktikerbjudande och hitta nya arbetssätt. AD Tillsammans bjöds in att genomföra Tilllsammans för ORTEN i i kommundelen Bro med 40 feriepraktikplatser och fem gruppledare. Under sex veckor arbetade de för att lyfta området, bland annat genom att förvandla en grå och otrygg gångtunnel till en inbjudande, upplyftande plats med konstverk som representerade deras eget område.

EJ Hemsida.png

ENGAGEMANGSJAKTEN

Hyresgästföreningen står inför en utmaning: Hur förnyar de engagemanget för föreningen hos nästa generation? AD Tillsammans förslog att unga själva skulle få ta reda på svaret på den frågan. Engagemangsjakten skapades för att ge unga boende i Hyresrätt chansen till ett sommarjobb där de kunde bidra med sina tankar och hjärtefrågor när det kommer till framtidens bostadspolitik. Engagemangsjakten genomfördes både på Riksnivå på förbundskansliet och på regionalnivå i region Sydost.

UKSS Hemsida.png

UNGDOMSKOMMISSIONEN STOCKHOLM

Under fyra år genomförde AD Tillsammans Ungdomskommissionen för Stockholms Stad. I Ungdomskommissionen fick unga från stadens alla stadsdelsförvaltningar arbeta tillsammans för att komma fram till innovativa lösningar på Stadens utmaningar. Förslagen från Ungdomskommissionen mynnade bland annat ut i den ny ahögteknologiska fritidsgården TechTensta och en kampanj för att skapa större integration bland unga i Stockholm.

RJ Hemsida.png

RÄTTIGHETSJAKTEN

Kansliet för Mänskliga Rättigheter, en del av Stadsledningskontoret i Stockholms Stad, ville hitta nya arbetsformer för unga att involvera sig i Stadens arbete. Rättighetsjakten föddes som en satsning för att låta unga sommarjobba med att skapa utbildningsmaterial för Stadens tjänstemän under temat antirasism och feminism som verktyg för ungas organisering. Första året genomfördes en konferens och ett antal korta videofilmer producerades där unga fick dela med sig av sina erfarenheter och vilken förändring de ville se i Staden. Följande års tema var antiziganism och sedan Samers och Tornedalingars rättigheter.

TFV Hemsdia.png

TILLSAMMANS FÖR VÅRBY

2013 genomförde vi Tillsammans för Vårby för första gången. En satsning som blev återkommande år efter år och växte från 60 feriepraktikanter till att omfatta 130 ungdomar, en strandkiosk, idrottssatningar, en cykelverkstad och en bemanningsfirma fram till 2017 då Huddinge kommun och de lokala fastighetsbolagen tog vidare arbetet i egen regi. Satsningen är även fokus för den utvärdering som FoU Södertörn gjort med medel från Brottsförebyggande rådet. 

TFF Hemsida.png

TILLSAMMANS FÖR FLEMINGSBERG

Tillsammans för Flemingsberg var ett systerprojekt till Tillsammans för Vårby. Huddinge kommun ville utöka satsningen till fler områden och 2015 startade TFF med 60 ungdomar. Under tre år arbetade ungdomar i Visättra och centrala Flemingsberg där vi inte bara gjorde området trivsammare och tryggare utan även byggde upp långsiktiga samarbeten med Polisen, Barndförsvaret, Kvinnoföreningen, PRO och Hyresgästföreningen.

TFS Hemsida.png

TILLSAMMANS FÖR SKOGÅS

Tillsammans för Skogås är den sista satsningen som genomfördes inom Huddinge kommun. Tillsammans med TFV och TFF utgjorde AD Tillsammans Huddinge kommuns största sommarjobbssatsning i de tre prioriterade kommundelarna och hade hand om över 50% av de kommunala sommarjobben. Tillsammans för Skogås knöt ihop två områden i Skogås och bidrog till att skapa samverkan och utbyte mellan unga på båda sidorna om spåren.

bottom of page