VÅRA TIDIGARE UPPDRAG

Genom åren har vi haft en massa olika uppdrag. Några av dem berättar vi lite mer om nedan.

Pekar_edited.jpg

MINNENAS STAD

Under 2021 har vi haft ett riktigt spännande uppdrag för Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms Stad. Vi har genomfört pilotprojektet Minnenas Stad! 90 ungdomar fick arbeta med att återskapa minnen och platser för Äldre genom VR- teknik! Efter intervjuer med äldre på Stadens verksamheter gick ungdomarna ut på staden och filmade platser och återskapade minnen som de äldre berättat om. efter redigering fick de äldre se VR-filmerna i ett VR headset och leva sig tillbaka till skoltiden, en konsert på Gröna Lund eller paddla kajak i Djurgårdskanalen.

TFJ Hemsida.png

TILLSAMMANS FÖR JORDBRO

Tillsammans för Jordbro är den andra Tillsammans för ORTEN satsningen i Haninge kommun och sker i ett unikt samarbete där många olika aktörer går ihop och tillsammans finansierar en satsning på Jordbros unga. I satsningen ingår både allmännyttiga och privata bostadsbolag, näringslivet och kommunen i samverkan. Till 2021 fortsätter arbetet i Jordbros.

UK Väsby Hemsdia.png

UNGDOMSKOMMISSIONEN UPPLANDS VÄSBY

I Upplands Väsby kommun ville man stärka ungas röst och demokratiska inflytande med ett ungdomsråd. För att starta arbetet bestämde man sig för att genomföra ett Ungdomskommissionen där feriepraktiserande ungdomar från kommunen fick utreda vilka förutsättningar som fanns för ett ungdomsråd och vilka frågor som var viktigast för unga i Upplands Väsby att få påverka. Hösten efter att Ungdomskommissionen la fram sin rapport beslutade kommunen om att införa ett ungdomsråd och flera av deltagarna från Ungdomskommissionen engagerade sig.

TFN Hemsida.png

TILLSAMMANS FÖR NYNÄSHAMN

Under pandemiåret 2020 behövde många kommuner hitta nya feriepraktikplatser när det inte längre var möjligt att placera ungdomar i äldrevården eller barnomsorgen. På kort tid lyckades vi rigga ett Tillsammans för ORTEN för 50 ferieprakraktikanter i två områden för Nynäshamns kommun. TFN återkommer till sommaren 2021 med fler finansiärer och samarbetspartners efter ett lyckat första år.

TFG Hemsida.png

TILLSAMMANS FÖR GRANÄNGSRINGEN

Tyresö kommun och Tyresö Bostäder gick 2019 samman i en satsning på att ge fler unga i Granängsringen sommarjobb. Första året med Tillsammans för Granängsringen var en pilotsatsning med 40 feriepraktikanter under två perioder. Satsningen föll så väl ut att den 2020 utökades till att omfatta 75 feriepraktikanter, 10 gruppledare och även området kring Trollbäcken.

TFVH Hemsida.png

TILLSAMMANS FÖR VÄSTERHANINGE

Tillsammans för Västerhaninge var den första satsningen på Tillsammans för ORTEN i Haninge kommun. I samverkan med Haninge Bostäder genomfördes ett pilotprojekt med 40 feriepraktikplatser i Västerhaninge. I Haninge Bostäders NKI mätningar gick det tydligt att se att boende i området som TFVH arbetat i fått en ökning i upplevd trygghet bland de boende. Piloten ansågs så lyckad att den utökades till Tillsammans för Jordbro 2020.

TFB Hemsida.png

TILLSAMMANS FÖR BRO

Upplands-Bro kommun ville utveckla sitt feriepraktikerbjudande och hitta nya arbetssätt. AD Tillsammans bjöds in att genomföra Tilllsammans för ORTEN i i kommundelen Bro med 40 feriepraktikplatser och fem gruppledare. Under sex veckor arbetade de för att lyfta området, bland annat genom att förvandla en grå och otrygg gångtunnel till en inbjudande, upplyftande plats med konstverk som representerade deras eget område.

EJ Hemsida.png

ENGAGEMANGSJAKTEN

Hyresgästföreningen står inför en utmaning: Hur förnyar de engagemanget för föreningen hos nästa generation? AD Tillsammans förslog att unga själva skulle få ta reda på svaret på den frågan. Engagemangsjakten skapades för att ge unga boende i Hyresrätt chansen till ett sommarjobb där de kunde bidra med sina tankar och hjärtefrågor när det kommer till framtidens bostadspolitik. Engagemangsjakten genomfördes både på Riksnivå på förbundskansliet och på regionalnivå i region Sydost.

UKSS Hemsida.png

UNGDOMSKOMMISSIONEN STOCKHOLM

Under fyra år genomförde AD Tillsammans Ungdomskommissionen för Stockholms Stad. I Ungdomskommissionen fick unga från stadens alla stadsdelsförvaltningar arbeta tillsammans för att komma fram till innovativa lösningar på Stadens utmaningar. Förslagen från Ungdomskommissionen mynnade bland annat ut i den ny ahögteknologiska fritidsgården TechTensta och en kampanj för att skapa större integration bland unga i Stockholm.

RJ Hemsida.png

RÄTTIGHETSJAKTEN

Kansliet för Mänskliga Rättigheter, en del av Stadsledningskontoret i Stockholms Stad, ville hitta nya arbetsformer för unga att involvera sig i Stadens arbete. Rättighetsjakten föddes som en satsning för att låta unga sommarjobba med att skapa utbildningsmaterial för Stadens tjänstemän under temat antirasism och feminism som verktyg för ungas organisering. Första året genomfördes en konferens och ett antal korta videofilmer producerades där unga fick dela med sig av sina erfarenheter och vilken förändring de ville se i Staden. Följande års tema var antiziganism och sedan Samers och Tornedalingars rättigheter.

TFV Hemsdia.png

TILLSAMMANS FÖR VÅRBY

2013 genomförde vi Tillsammans för Vårby för första gången. En satsning som blev återkommande år efter år och växte från 60 feriepraktikanter till att omfatta 130 ungdomar, en strandkiosk, idrottssatningar, en cykelverkstad och en bemanningsfirma fram till 2017 då Huddinge kommun och de lokala fastighetsbolagen tog vidare arbetet i egen regi. Satsningen är även fokus för den utvärdering som FoU Södertörn gjort med medel från Brottsförebyggande rådet. 

TFF Hemsida.png

TILLSAMMANS FÖR FLEMINGSBERG

Tillsammans för Flemingsberg var ett systerprojekt till Tillsammans för Vårby. Huddinge kommun ville utöka satsningen till fler områden och 2015 startade TFF med 60 ungdomar. Under tre år arbetade ungdomar i Visättra och centrala Flemingsberg där vi inte bara gjorde området trivsammare och tryggare utan även byggde upp långsiktiga samarbeten med Polisen, Barndförsvaret, Kvinnoföreningen, PRO och Hyresgästföreningen.

TFS Hemsida.png

TILLSAMMANS FÖR SKOGÅS

Tillsammans för Skogås är den sista satsningen som genomfördes inom Huddinge kommun. Tillsammans med TFV och TFF utgjorde AD Tillsammans Huddinge kommuns största sommarjobbssatsning i de tre prioriterade kommundelarna och hade hand om över 50% av de kommunala sommarjobben. Tillsammans för Skogås knöt ihop två områden i Skogås och bidrog till att skapa samverkan och utbyte mellan unga på båda sidorna om spåren.