top of page
IMG_6571_edited.jpg

TILLSAMMANS FÖR HANINGE

Sedan 2019 har AD Tillsammans haft i uppdrag att genom sommarjobbande ungdomar verka för ett tryggare och trivsammare Haninge. Sommaren 2023 anställs 290 feriearbetande unga och 30 unga vuxna för att rusta upp sitt eget område och bidra till en ökad trygghet, trivsel och stolthet för sin ort. Satsningen sker i unik samverkan mellan kommunen, bostadsbolag och lokala näringslivet.

SOMMAREN 2023

ARBETSPERIODER

 • Period 1: 19 juni - 7 juli (alla områden)

 • Period 2: 10 juli - 27 juli (alla områden)

 • Period 3: 31 juli - 17 augusti (Jordbro + Brandbergen)

HUR MÅNGA JOBBAR?

 • Jordbro: 90 feriepraktikanter + 9 gruppledare

 • Brandbergen: 90 feriepraktikanter + 10 gruppledare

 • Handen: 60 feriepraktikanter + 6 gruppledare

 • Västerhaninge: 50 feriepraktikanter + 5 gruppledare

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

VILL DU GÖRA PRAKTIK HOS OSS?

Under sommaren erbjuder vi dig som vuxen och jobbar på ett bostadsbolag, inom kommunen eller med andra frågor som berör unga chansen att komma och praktisera hos oss. Mer info och anmälan här.

SAMVERKANSPARTNERS OCH SPONSORER

kommunlogo-farg-staende-cmyk.tiff
Haninge_logga_vect_cmyk 2017.jpg
Victoriahem.png
CCEP_Stacked_Logo_CMYK_Red.png
sbb-logo-cmyk-768x768.png
stena_original.png
bakgrund.jpg
ICA_Maxi_Haninge_Logga_CMYK.png
tornlogo-med-torn-farg-utan-text-utan-bakgrund.webp
Cirkelbilden2 (1).png

EN DEL AV TILLSAMMANS FÖR ORTEN

Utvärderat koncept för social stadsutveckling

Tillsammans för Haninge genomförs efter konceptet Tillsammans för Orten som AD Tillsammans utvecklat och som utvärderats med medel från Brottsförebyggande rådet. Konceptet har på tre fokusområden: 

 1. Fysisk upprutning av ungdomarnas egna område. med fokus på utemiljön. Genom att ungdomarna själva är aktiva i områdets skötsel ökar deras ägandeskap och risken för förstörelse och nedskräpning minskar. 

 2. Ökad gemenskap mellan boende och verksamma i området. Vi bjuder in lokala samverkanspartners för att delta i satsningen för att bygga relationer med ungdomarna. Ju fler som känner varandra i området desto tryggare blir det, även för ungdomarna. 

 3. Individuell utveckling för alla som jobbar hos oss. För många är Tillsammans för Haninge deras första möte med arbetsmarknaden och vi har chansen att lära dem hur ett jobb går till och inspirera till nya yrken och rusta dem inför deras nästa jobb genom utbildning, praktiskt träning och coachning. 

Vattnar planteringslådor TFJ 2020.JPG

EN DEL AV EN LÅNGSIKTIG SATSNING

Fjärde året i fem olika områden.

2019 hade vi i uppdrag att utföra Tillsammans för Västerhaninge som ett pilotprojekt för att se effekterna av Tillsammans för Orten i området. 45 ungdomar sommarjobbade då med att lyfta ett av Haninge Bostäders områden. Resultaten blev över förväntan med en tydlig uppgång i Haninge Bostäders NKI mätning på punkterna trygghet och trivsel under tiden projektet varade. 
2020 och 2021 utvidgades satsningen till Jordbro med 85 ungdomar under hela sommaren och fler samverkanspartners. 
Från och med 2022 har AD Tillsammans ett fyrårigt ramavtal att genomföra Tillsammans för Haninge vilket säkerställer möjligheten att skapa långsiktig social utveckling i kommunen genom sommarjobb. 
2022 genomfördes satsningen i fem kommundelar med 300 sommarjobbande ungdomar. 2023 utökades satsningen ytterligare till 6 områden och 320 sommarjobbare.

Olivia målar lekställning TFJ 2020_edited.jpg

ARBETSUPPGIFTER

Synligt och tydligt

Alla arbetsuppgifter som vi tar oss an måste komma ur ett verkligt behov så tt vi kan erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter som gör en verklig skillnad.

Arbetsuppgifterna kommer från fastighetsägare i området, kommunens parkförvaltning, boende i området och ungdomarna själva. Eftersom vi är igång hela sommaren och jobbar över hela området kan vi snabbt ta emot önskemål om förbättringar och genomföra dem direkt. 

Vi vill att arbetsuppgifterna så långt som möjligt är utomhus och  tillgängliga för alla i området för att skillnaden ska synas tydligt. Några exempel på arbetsuppgifter som vi gjort:

 • Trädgårdsarbete som att klippa ner sly runt gångvägar för att öka sikten, beskära häckar och rensa ogräs kring lekplatser samt  anlägga nya gräsytor på gårdar.

 • Byggt och anlagt odlingslådor där boende får möjlighet att odla grönsaker, örter och bär. 

 • Målat om källargångar, fasadväggar och ven livat upp förskolor och miljöstugor med aktivitetsinbjudande konstverk. 

Asfaltsmålning TFG 2020.JPG

SAMVERKAN MED ANDRA

Vi blir starkare tillsammans

En viktig del av Tillsammans för Orten är att bygga en gemnskap i området, både mellan boende av alla åldrar men även mellan ungdomarna och olika delar av civilsamhället. Vi bjuder in polis och brandförsvar att träffa ungdomarna, utbilda dem och förhoppningsvis inspirera till ett framtida yrke. Vi bjuder även in lokala idrottsföreningar att komma och hålla friskvårdsaktiviteter med feriepraktikanterna och visa upp sin verksamhet. I den åldern är det väldigt vanligt att ungdomarna slutar med fritidsaktiviteter och då kan vi inspirera till en ny idrott som man kan finna glädje och aktivitet i. 

Andra samverkanspartners vi haft i Haninge inkluderar:

 • Civilförsvarsförbundet som pratat om vad man ska göra om krisen eller kriget kommer. 

 • Biblioteken som inspirerat till läsning och biblioteken som samhällsfunktion.

 • Brandförsvaret har träffat ungdomarna och utbildat dem inom brandskydd och HLR.

 • Polisen som berättar om hur man gör för att bli polis och vad det arbetet innebär. 

Vill du vara med och bidra till ett tryggare och trivsammare Haninge?

bottom of page