top of page

OM AD TILLSAMMANS

En byrå för social utveckling

AD Tillsammans arbetar för att skapa tryggare och trivsammare områden. Vi hjälper företag, kommuner och organisationer som vill bygga relationer och öka engagemanget hos sina medlemmar, boende eller medborgare.

Våra uppdrag

Vi tar uppdrag inom platsutveckling, platssamverkan och platsaktivering där vi på olika sätt kan öka trivseln och få fler och nya målgrupper att använda en plats. Vi samarbetar med lokala krafter för att de som bor eller jobbar i området ska få ett ökat ägandeskap för sin egen plats och höja stoltheten för området. 

Egna koncept

Våra egna koncept för platsutveckling riktar sig framförallt till unga människor i socioekonomiskt utsatta områden och skapar förutsättningar för dem att ta del i sitt områdes utveckling och ta sig närmare arbetsmarknaden. Att bygga socialt kapital hos unga är ett arbete som kommer alla i området till gagn med ökad trygghet, trivsel och en starkare gemenskap hos alla. Samtidigt leder arbetet till ett större symboliskt kapital när stoltheten ökar och områdets rykte förbättras.

Sedan vi startade 2013 har vi haft över 2200 unga som arbetat i våra projekt, fått en introduktion till arbetsmarknaden och bidragit till en ökad trygghet och trivsel i sitt eget område. 

Konsultuppdrag

​I våra konsultuppdrag använder vi vår erfarenhet av att arbeta med de svåraste att nå och mest utsatta till att hjälpa våra kunder att stärka sina egna relationer och öka engagemanget inom organisationen för att tillsammans arbeta för bättre resultat. Förutom våra operativa uppdrag kan vi självklart hjälpa er att ta fram strategier för platsaktivering och samverkan. Andra tjänster vi erbjuder är inom projekt- och processledning, ledarskap- och organisationsutveckling, workshopledning, moderering m.m.

AD Tillsammans är grundat av Anna Engström och Daniel Eidhagen. Vi är kaospiloter som drivs av att skapa en bättre värld för så många som möjligt. 

IMG_4297.JPG
bottom of page