OM AD TILLSAMMANS

En byrå för social utveckling

AD Tillsammans jobbar med att skapa tryggare och trivsammare städer. Vi hjälper företag, kommuner och organisationer som vill bygga relationer och öka engagemanget hos sina medlemmar, boende eller medborgare.

Våra egna koncept riktar sig framförallt till unga människor i socioekonomiskt utsatta områden och skapar förutsättningar för dem att ta del i sitt områdes utveckling och ta sig närmare arbetsmarknaden. Att bygga socialt kapital hos unga är ett arbete som kommer alla i området till gagn med ökad trygghet, trivsel och en starkare gemenskap hos alla. Samtidigt leder arbetet till ett större symboliskt kapital när stoltheten ökar och områdets rykte förbättras.

I våra konsultuppdrag använder vi vår erfarenhet av att arbeta med de svåraste att nå och mest utsatta till att hjälpa våra kunder att stärka sina egna relationer och öka engagemanget inom organisationen för att tillsammans arbeta för bättre resultat. Vi tar konsultuppdrag inom projekt- och processledning, ledarskap- och organisationsutveckling, workshopledning, moderering m.m.


AD Tillsammans är grundat och drivs av Anna Engström och Daniel Eidhagen. Vi är kaospiloter som drivs av att skapa en bättre värld för så många som möjligt.