top of page

HANDLEDARKURS

För dig som ska handleda sommarjobbande ungdomar.

Sommarjobb är en  fantastisk möjlighet för ungdomar att få en inblick i hur det är att ha ett jobb och är en erfarenhet som kan forma ungdomens framtid. För att deras första mötet med arbetslivet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att vara förberedd som handledare. 


Många som får i uppgift att handleda sommarjobbare saknar chefs- eller ledarutbildning och känner sig dåligt rustade för att leda och forma en grupp ungdomar. Ofta har de många års erfarenhet av sitt dagliga arbete men liten eller ingen erfarenhet i hur man motiverar unga och skapar ett bra första möte med arbetslivet. Den här kursen hjälper dem att skapa de bästa förutsättningarna för en givande sommarjobbsperiod! 

Med rätt kunskaper som handledare blir ungdomarna en tillgång för verksamheten istället för, som många upplever det, en belastning. Det är även en chans för både sommarjobbaren och organisationen, att lära sig av varandra.

Kursen riktar sig till:

 • Den som ska jobba med och leda sommarjobbande ungdomar i det dagliga arbetet. 

 • Den som vill ge ungdomar en bra start i sitt arbetsliv.

 • Den som vill ha hjälp att planera arbetet så att ungdomarna blir en tillgång och inte en belastning i det dagliga arbetet. 

 • De som vill ha verktyg för att hantera konflikter som uppstår i det dagliga arbetet. 

 • Den som vill utveckla sina kunskaper om ledarskap och gruppdynamik för unga. 

Egen kurs

Om ni har en personalgrupp som ni vill ska gå kursen tillsammans syr vi hop en specialanpassad lösning för er. Vi kan också hålla kursen online specifikt för er. 

KURSENS INNEHÅLL

Kursen innehåller:

 • Utvecklande personligt Ledarskap

 • Gruppdynamik och gruppens olika utvecklingssteg

 • Konflikthantering och förebyggande teambuilding

 • Konkreta tips för hur handledare kan planera sin och ungdomarnas tid. Vi tillhandahåller mallar och checklistor att ta med hem. 


Under kursen arbetar deltagarna med sina specifika utmaningar inför sommarens uppdrag och får hjälp med bra lösningar så att de kan känna sig trygga och säkra i sitt arbete. Under dagen får deltagarna testa på praktiska moment som att ge och ta feedback, lösa konflikter som kan uppstå och planera en sommarjobbsperiod. 

Egen kurs

Om ni har en personalgrupp som ni vill ska gå kursen tillsammans syr vi hop en specialanpassad lösning för er. Vi kan också hålla kursen online specifikt för er. 

IMG_3543_edited.jpg
DSC_2039-250x250.jpg

PRIS OCH INNEHÅLL

Halvdagskurs del 1 – 2100 kr/person 

 • Ledarskap

 • Gruppdynamik

Halvdagskurs del 2 – 2100 kr/person 

 • Konflikthantering

 • Kommunikation

Pris vid bokning av del 1 + 2 är 3000 kr

Heldagskurs – 3200 kr/person (inkl fika och lunch)

 • Ledarskap

 • Gruppdynamik

 • Feedback

 • Konflikthantering 

 • Konkreta tips för hur handledare kan planera sin och ungdomarnas tid. 

 • Mallar och checklistor att ta med hem. 

 • Tid finns att påbörja planeringsarbetet under kursen och få feedback. 

(Alla priser anges ex moms)

VI SOM LEDER KURSEN

Anna Engström och Daniel Eidhagen har tillsammans anställt, utbildat och varit ledare för över 2200 ungdomar. Vi driver AD Tillsammans som är en byrå för social utveckling. Vi brinner för att ge ungdomar den plats de förtjänar och att de ska få en så bra väg in i arbetslivet som möjligt. 


AD Tillsammans AB har sedan 2009 arbetat med sommarjobbsinsatser på uppdrag av kommuner och fastighetsbolag. Vi genomför årligen flera olika egna projekt och har utvecklat en ledarskapsutbildning som alla som arbetar med att leda sommarjobbande ungdomar hos oss genomgår. 

IMG_4297.JPG

Hör av dig till oss för att boka in en handledarkurs

bottom of page