KONSULTUPPDRAG

På AD Tillsammans har vi länge arbetat med kreativ projektledning och processledning för en mängd olika företag och organisationer. Våra uppdrag inkluderar ledarskapsutveckling, teambuilding, organisationsförändring med mera. Vi arbetar främst med människor och får individer och grupper att arbeta bättre tillsammans och nå högre resultat.

Nedan finns tre exempel på pågående och tidigare uppdrag vi haft. 

 

VÄRLDSBOKVECKAN

PROJEKTLEDNING OCH SAMORDNING

Sedan 2015 ansvarar vi för projektledning och genomförande av kampanjen Världsbokveckan på uppdrag av Svenska Bokhandlareföreningen. Under en vecka i april varje år satsar bokhandeln extra på barn och ungas läsning. Sedan starten har över 150.000 böcker delats ut i bokhandeln till barn  i samarbete med flertalet förlag med barnboksutgivning.

 

SKÄRGÅRDSSTADEN

IMG_7270_edited.jpg

VISIONS- & STRATEGIWORKSHOP

I Marviken utanför Norrköping ska en ny stad växa upp i en unik Skärgårdsmiljö på platsen där ett kärnkraftverk från 60-talet står idag; Skärgårdsstaden. 

Vi fick i uppdrag att bistå i att samla alla intressenters tankar, idéer och farhågor för att skapa samsyn kring hur projektet kan bli verklighet. 

Under två dagar ledde vi workshops med finansiärer, kommunens tjänstemän & politiker och boende i närområdet för att ta fram en gemensam vision för Skärgårdsstaden och de första stegen i strategin för att komma vidare i arbetet. 

 

ORGANISATIONSGENOMLYSNING

REDA UT BESLUTSVÄGAR

Vi kontaktades av en byrå som identifierat ett behov att analysera sin arbetsgång och klargöra beslutsvägar för att underlätta ledningsgruppens arbete och tydliggöra kommunikationen med medarbetarna. 

Genom intervjuer med ledningen och personalen kunde vi identifiera flaskhalsar och risker för missförstånd som kunde åtgärdas.

Med en tydligare struktur och en transparens inför personalens behov lyckades vi skapa en mer inkluderande och lättarbetad arbetsmiljö och högre engagemang inom personalgruppen. 

DSC_2039-250x250.jpg