top of page
Griffeltavla.png

PLATSAKTIVERING

Platsaktivering har varit en av våra nyckelverktyg i att skapa tryggare och trivsammare områden sedan vi startade AD Tillsammans. Genom att öka antalet besökare och skapa förutsättningar för människor att umgås kan platser transformeras från att upplevas tråkiga och otrygga till levande och glädjespridande

Om Platsaktivering

Platsaktivering eller placemaking på engelska uppkom som koncept på 60-talet med syfte att knyta människor närmare varandra och skapa aktiva samhällen utifrån medborgarnas behov. Idag är det ett vanligt arbetssätt för att transformera en plats eller ett område som av olika skäl har “vissnat” eller behöver en uppryckning för att fler ska vilja besöka det. 


Olika typer av platsaktivering

Det finns många olika sätt att arbeta med att aktivera en plats. Fysisk förändring i utemiljön som att anlägga utegym eller grillplatser i bostadsområden kan vara ett bra sätt att få folk att besöka och stanna på en plats. Att arrangera ledda aktiviteter eller events på en befintlig plats är ett annat sätt att arbeta. Vilket man väljer handlar dels om förutsättningarna på platsen och dels om vilken förändring man vill åstadkomma, vilka typer av besökare man vill ha dit och vad de ska göra och känna på platsen. 


Hur vi arbetar med platsaktiviering

Vi har erfarenhet av att arbeta med både den fysiska platsen och med ledda aktiviteterna. Oftast vill vi gärna jobba med de lokala krafterna som sen ska använda platsen länge. Vi har till exempel skapat pop-up event, engagerat ett områdes unga i att anlägga en beachvolleybollplan för att locka fler besökare till strandcaféet och så har vi drivit ledda aktiviteter i samverkan med lokala föreningar på torgen i flera stadsdelar under hela sommaren i vårt uppdrag med Sommar på Torget. Utgångspunkten är alltid vad platsen behöver och vad besökarna vill ha. 


Platssamverkan

Vi tror på samverkan. Ju fler som arbetar tillsammans för att göra en plats levande och välbesökt desto bättre. Därför vill vi gärna bjuda in flera aktörer att aktivera platsen för att den ska bli attraktivare, trivsammare och tryggare. Det kan vara allt från lokala eldsjälar, odlingsföreningar, ungdomsidrott, polis eller kommunens verksamheter som har ett behov som platsen kan vara med och lösa. 

bottom of page