SOMMARJOBBSKONCEPT

Sedan 2013 har vi erbjudit våra sommarjobbskoncept för att skapa meningsfulla sommarjobb åt unga. Våra koncept är väl beprövade och utvärderade externt. Vi kan även på konsultbasis hjälpa er att utveckla och ta fram egna systematiska arbetssätt för att förbättra era sommarjobb.  Läs mer om de olika koncepten nedan.

 

MINNESSKAPARNA

Pekar_edited.jpg

UNGA ÅTERSKAPAR MINNEN FÖR DE ÄLDRE

Under pandemiåren 20/21 öppnades behovet av att skapa nya sätt för att brygga generationsgränserna och föra samman äldre och unga i sommarjobb. Minnesskaparna är lösningen som ger unga chansen att feriepraktisera med att återskapa minnen och platser för äldre genom VR-teknik. 

Med ett par VR-glasögon kan de äldre flyttas till en ny plats, återuppleva sin uppväxtgata eller prova helt nya upplevelser som att dyka i djuphavet. 


Ungdomarnas uppgift är att intervjua de äldre och höra vad de önskar få återuppleva eller platser som de velat besöka men aldrig tagit sig till. Sedan hjälper ungdomarna till med glasögonen och att styra upplevelsen. Tillsammans med musik och ljud ger den omslutande upplevelsen av VR glasögonen känslan av att förflytta sig i tid och rum. 


Konceptet testades i ett pilotprojekt för Stockholms Stad 2021 där 90 ungdomar arbetade med att skapa VR upplevelser för äldre och visa upp dem i VR. Satsningen var väldigt uppskattad av både de äldre och ungdomarna.

 

TILLSAMMANS FÖR [ORTEN]

FÖR ETT TRYGGARE OCH TRIVSAMMARE OMRÅDE

Tillsammans för [Orten] är ett koncept för att arbeta med social stadsutveckling där ungdomar och utemiljö står i fokus. Genom Tillsammans för [Orten] arbetar vi för att skapa ett tryggare och trivsammare område genom tre fokusområden: Fysisk miljö, Individuell utveckling och Gemenskap i området.

Genom Tillsammans för [Orten] skapar vi en samverkansplattform i området och bidrar till att samhällsinstitutioner kan bygga relationer med de ungdomar som de annars har svårast att nå. 

Med medel från Brottsförebyggande rådet genomfördes en omfattande utvärdering av Tillsammans för [Orten] i Vårby som visade att satsningen bidrar till:

  1. Ett ökat områdesansvar och förändrade attityder till nedskräpning och skadegörelse. 

  2. Ökad samhörighet över generationsgränserna

  3. Trygghetsskapande effekter på grupp och individnivå

1NA_7503_edited_edited.jpg
 

En film om Tillsammans för Orten

Här kan du se en kort film som beskriver Tillsammans för Orten och visar några av de härliga unga som arbetat med att rusta upp sitt eget område genom oss.

 

UNGDOMSKOMMISSIONEN

Ungdomskomissionen 2016-14.JPG

LÅT UNGA LÖSA ERA UTMANINGAR

Ungdomskommissionens upplägg ger unga inflytande och chansen att påverka i sin kommun genom sitt sommarjobb. Deltagarna får under ledning av våra processledare jobba utredande med frågor som är angelägna för kommunen och bidra med ett ungt perspektiv till att lösa utmaningar, utveckla kommunen och stärka demokratin.

Med kreativa arbetssätt och fokus på att stärka ungas egenmakt kommer ungas kompetens och erfarenhet till nytta för alla i kommunen. Vi hjälper er ta fram relevanta frågeställningar och uppdrag till gruppen. Exempel på tidigare frågeställningar är:

  • Hur kan vi minska ungdomsarbetslösheten i Järva?

  • Vilka förutsättningar krävs för att starta ett ungdomsråd i Upplands Väsby


Ungdomskommissionens upplägg har även genomförts under namnen "Rättighetsjakten" för Kansliet för Mänskliga rättigheter och "Engagemangsjakten" för Hyresgästföreningen. 

 

SOMMARKONSTNÄRERNA

SÄTT FÄRG PÅ ERA OMRÅDEN

Tillsammans med en konstnärlig ledare får en grupp med ungdomar i uppdrag att sommarjobba med att skapa offentlig konst på platser som annars upplevs som grå och otrygga. 

Genom att göra ungdomarna delaktiga i hela processen, från att ta fram motiv till att planera och slutligen skapa konstverket ökar också ägandeskapet och stoltheten över området och risken för skadegörelse och nedskräpning minskar. 

Vi har erfarenhet av att måla om gångtunnlar, muralmålningar, måla upp asfaltsmålningar på t.ex. förskolor eller färgsätta väghinder med sommarjobbare med mycket goda resultat. 

IMG_7941_edited_edited.jpg