SOMMARJOBBSKONCEPT

Sedan 2013 har vi erbjudit våra sommarjobbskoncept för att skapa meningsfulla sommarjobb åt unga. Våra koncept är väl beprövade och utvärderade externt. Vi kan även på konsultbasis hjälpa er att utveckla och ta fram egna systematiska arbetssätt för att förbättra era sommarjobb.  Läs mer om de olika koncepten nedan.

 

TILLSAMMANS FÖR [ORTEN]

FÖR ETT TRYGGARE OCH TRIVSAMMARE OMRÅDE

Tillsammans för [Orten] är ett koncept för att arbeta med social stadsutveckling där ungdomar och utemiljö står i fokus. Genom Tillsammans för [Orten] arbetar vi för att skapa ett tryggare och trivsammare område genom tre fokusområden: Fysisk upprustning, Individuell livskvalitet och Gemenskap i området.

Genom Tillsammans för [Orten] skapar vi en samverkansplattform i området och bidrar till att samhällsinstitutioner kan bygga relationer med de ungdomar som de annars har svårast att nå. 

Med medel från Brottsförebyggande rådet genomfördes en omfattande utvärdering av Tillsammans för [Orten] i Vårby som visade att satsningen bidrar till:

  1. Ett ökat områdesansvar och förändrade attityder till nedskräpning och skadegörelse. 

  2. Ökad samhörighet över generationsgränserna

  3. Trygghetsskapande effekter på grupp och individnivå

1NA_7503_edited_edited.jpg
 

UNGDOMSKOMMISSIONEN

Ungdomskomissionen 2016-14.JPG

LÅT UNGA LÖSA ERA UTMANINGAR

Ungdomskommissionens upplägg ger unga inflytande och chansen att påverka i sin kommun genom sitt sommarjobb. Deltagarna får under ledning av våra processledare jobba utredande med frågor som är angelägna för kommunen och bidra med ett ungt perspektiv till att lösa utmaningar, utveckla kommunen och stärka demokratin.

Med kreativa arbetssätt och fokus på att stärka ungas egenmakt kommer ungas kompetens och erfarenhet till nytta för alla i kommunen. Vi hjälper er ta fram relevanta frågeställningar och uppdrag till gruppen. Exempel på tidigare frågeställningar är:

  • Hur kan vi minska ungdomsarbetslösheten i Järva?

  • Vilka förutsättningar krävs för att starta ett ungdomsråd i Upplands Väsby


Ungdomskommissionens upplägg har även genomförts under namnen "Rättighetsjakten" för Kansliet för Mänskliga rättigheter och "Engagemangsjakten" för Hyresgästföreningen. 

 

SOMMARKONSTNÄRERNA

SÄTT FÄRG PÅ ERA OMRÅDEN

Tillsammans med en konstnärlig ledare får en grupp med ungdomar i uppdrag att sommarjobba med att skapa offentlig konst på platser som annars upplevs som grå och otrygga. 

Genom att göra ungdomarna delaktiga i hela processen, från att ta fram motiv till att planera och slutligen skapa konstverket ökar också ägandeskapet och stoltheten över området och risken för skadegörelse och nedskräpning minskar. 

Vi har erfarenhet av att måla om gångtunnlar, muralmålningar, måla upp asfaltsmålningar på t.ex. förskolor eller färgsätta väghinder med sommarjobbare med mycket goda resultat. 

IMG_7941_edited_edited.jpg