top of page

SOMMARJOBBSKONCEPT

Sedan 2013 har vi erbjudit våra sommarjobbskoncept för att skapa meningsfulla sommarjobb åt unga. Våra koncept är väl beprövade och utvärderade externt. Vi kan även på konsultbasis hjälpa er att utveckla och ta fram egna systematiska arbetssätt för att förbättra era sommarjobb.  Läs mer om de olika koncepten nedan.

SOMMAR PÅ TORGET

grafitti handledare ferie liljeholmen.HEIC

PLATSAKTIVERING MED BARN OCH FAMILJER I FOKUS

Sommar på torget skapar tryggare och trivsammare torg genom att aktivera dem och få fler att besöka och stanna kvar på platsen. För att aktivera besökare finns både ett grundutbud för kreativ verkstad så som pärlor och färgpennor samt förutsättningar för lek och aktivitet så som badmintonnät, bollar, mm. Utöver det bjuder vi in externa och lokala aktörer att hålla i aktiviteter som tex kodning, barnyoga, teater och dans. Målgruppen för Sommar på torget är barn ca 6-12 år och deras familjer. 

Sedan 2021 har vi driftat satsningen Sommar på torget, första året i Rinkeby och Husby på uppdrag av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och 2022 i Liljeholmen och Älvsjö på uppdrag av Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning. Under sommaren 2022 sysselsatte Sommar på torget 72 sommarjobbare som dagligen mötte alla barn och besökare på torgen och bidrog till att skapa tryggare och trivsammare torg. 

SOMMARKODARNA

_03A0426_highres (kopia).jpg

UNGA INSPIRERAR BARN TILL DIGITALT SKAPANDE

I Sommarkodarna får ungdomar sommarjobba som kodambassadörer och inspirera yngre barn att koda. Tillsammans med den ideella föreningen Kodcentrum får ungdomarna både lära sig koda och pedagogiken för att lära ut det.

Programeringen sker i Scratch, ett visuellt programmeringsspråk där man genom att sätta ihop olika block kan skapa sina egna berättelser, spel, animationer och mycket mer. 

Konceptet syftar till att uppmuntra fler barn och unga att lära sig digitalt skapande och inspirera till en framtida karriär inom programmering. Kodcentrum står för programmeringskunnande och den pedagogiska modellen medan AD Tillsammans står för handledning och ledarskapet under sommarjobbet. 

MINNESSKAPARNA

Pekar_edited.jpg

UNGA ÅTERSKAPAR MINNEN FÖR DE ÄLDRE

Under pandemiåren 20/21 öppnades behovet av att skapa nya sätt för att brygga generationsgränserna och föra samman äldre och unga i sommarjobb. Minnesskaparna är lösningen som ger unga chansen att feriepraktisera med att återskapa minnen och platser för äldre genom VR-teknik. 

Med ett par VR-glasögon kan de äldre flyttas till en ny plats, återuppleva sin uppväxtgata eller prova helt nya upplevelser som att dyka i djuphavet. 


Ungdomarnas uppgift är att intervjua de äldre och höra vad de önskar få återuppleva eller platser som de velat besöka men aldrig tagit sig till. Sedan hjälper ungdomarna till med glasögonen och att styra upplevelsen. Tillsammans med musik och ljud ger den omslutande upplevelsen av VR glasögonen känslan av att förflytta sig i tid och rum. 


Konceptet testades i ett pilotprojekt för Stockholms Stad 2021 där 90 ungdomar arbetade med att skapa VR upplevelser för äldre och visa upp dem i VR. Satsningen var väldigt uppskattad av både de äldre och ungdomarna. 2022 landade Minnesskaparna i Hässelby och 40 ungdomar från Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning jobbade under 6 veckor med att skapa minnes för sina äldre. 

TILLSAMMANS FÖR [ORTEN]

FÖR ETT TRYGGARE OCH TRIVSAMMARE OMRÅDE

Tillsammans för [Orten] är ett koncept för att arbeta med social stadsutveckling där ungdomar och utemiljö står i fokus. Genom Tillsammans för [Orten] arbetar vi för att skapa ett tryggare och trivsammare område genom tre fokusområden: Fysisk miljö, Individuell utveckling och Gemenskap i området.

Genom Tillsammans för [Orten] skapar vi en samverkansplattform i området och bidrar till att samhällsinstitutioner kan bygga relationer med de ungdomar som de annars har svårast att nå. 

Med medel från Brottsförebyggande rådet genomfördes en omfattande utvärdering av Tillsammans för [Orten] i Vårby som visade att satsningen bidrar till:

  1. Ett ökat områdesansvar och förändrade attityder till nedskräpning och skadegörelse. 

  2. Ökad samhörighet över generationsgränserna

  3. Trygghetsskapande effekter på grupp och individnivå

I konceptet har över 1500 ungdomar sommarjobbat för att förbättra sitt eget område!

1NA_7440_edited.jpg

En film om Tillsammans för Orten

Här kan du se en kort film som beskriver Tillsammans för Orten och visar några av de härliga unga som arbetat med att rusta upp sitt eget område genom oss.

UNGDOMSKOMMISSIONEN

Ungdomskomissionen 2016-14.JPG

LÅT UNGA LÖSA ERA UTMANINGAR

Ungdomskommissionens upplägg ger unga inflytande och chansen att påverka i sin kommun genom sitt sommarjobb. Deltagarna får under ledning av våra processledare jobba utredande med frågor som är angelägna för kommunen och bidra med ett ungt perspektiv till att lösa utmaningar, utveckla kommunen och stärka demokratin.

Med kreativa arbetssätt och fokus på att stärka ungas egenmakt kommer ungas kompetens och erfarenhet till nytta för alla i kommunen. Vi hjälper er ta fram relevanta frågeställningar och uppdrag till gruppen. Exempel på tidigare frågeställningar är:

  • Hur kan vi minska ungdomsarbetslösheten i Järva?

  • Vilka förutsättningar krävs för att starta ett ungdomsråd i Upplands Väsby


Ungdomskommissionens upplägg har även genomförts under namnen "Rättighetsjakten" för Kansliet för Mänskliga rättigheter och "Engagemangsjakten" för Hyresgästföreningen. 

SOMMARKONSTNÄRERNA

SÄTT FÄRG PÅ ERA OMRÅDEN

Tillsammans med en konstnärlig ledare får en grupp med ungdomar i uppdrag att sommarjobba med att skapa offentlig konst på platser som annars upplevs som grå och otrygga. 

Genom att göra ungdomarna delaktiga i hela processen, från att ta fram motiv till att planera och slutligen skapa konstverket ökar också ägandeskapet och stoltheten över området och risken för skadegörelse och nedskräpning minskar. 

Vi har erfarenhet av att måla om gångtunnlar, muralmålningar, måla upp asfaltsmålningar på t.ex. förskolor eller färgsätta väghinder med sommarjobbare med mycket goda resultat. 

IMG_7941_edited_edited.jpg
bottom of page