Kreativitet!

Det är omöjligt att hitta ett recept som skapar det perfekta konceptet eller projektet men en ingrediens som är svår att vara utan är kreativitet. I alla våra uppdrag vill vi tillföra något nytt, energigivande och som låter deltagarna släppa loss sin inneboende skaparglädje. Det kan vara ett nytt sätt att göra en gammal uppgift eller en twist på en gammal idé som ger den ny skjuts.

Tillsammans!

Det är ingen slump att vi och flera av våra projekt heter Tillsammans. Vi tror på att ju fler man är desto bättre och att skapa idéer och koncept tillsammans ger mer ägandeskap och ett bättre resultat.

Gemenskap och engagemang!

Vi arbetar med engagerande metoder och arbetssätt för att inkludera alla som påverkas av projekten. Vi lägger grunden för en gemenskap och samverkan genom att låta projekten vara det sociala kittet i gruppen.

AD Tillsammans

Vi jobbar för att ge ungdomar jobb! Genomgående för våra egna projekt är att vi försöker skapa förutsättningar för fler ungdomar att lära sig vad det innebär att ha ett arbete, ge dem chansen att tjäna sina egna pengar och växa med sina erfarenheter och sitt ansvar. På det sättet ger vi dem också en första rad i sitt CV och värdefull arbetslivserfarenhet. Läs mer om våra projekt och tjänster nedan.

Våra projekt

 

Tillsammans för [Orten]

I projekten Tillsammans för Vårby, Tillsammans för Flemingsberg och Tillsammans för Skogås arbetar ungdomar för att skapa ett bättre, trevligare och tryggare område att bo och vara i. Tillsammans för Vårby startade 2013 då vi anställde 70 ungdomar från Vårby för att skapa ett ännu bättre område genom att renovera, måla, städa och bygga...
 

Ungdomskommissionen

2015 Under tre veckor sommaren 2015 arbetade 14 ungdomar från Järva i Stockholms Stadshus i ett pilotprojekt kallat Ungdomskommissionen. Uppdraget var att som en del av Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm ta fram färdiga idéer som skapar ett tätare band mellan ICT-Klustret och ungdomar i Järva. AD Tillsammans stod...
 

Vårbycykeln

Vårbycykeln är ett projekt med tre vinnare: Ungdomar, miljön och hälsan! Ungdomarna får lära sig att renovera gamla cyklar som annars skulle slängts och kan sälja dem vidare. Cyklarna kommer från fastighetsbolag som sorterar ut sina cykelförråd och har cyklarna i karantän i minst sex månader innan vi kan ta...
 

Tillsammans Bemanning

Tillsammans bemanning startade som en fortsättning på projektet Tillsammans för Vårby. Många av ungdomarna vi jobbat med ville fortsätta att jobba extra under terminerna men hade svårt att komma in på arbetsmarknaden utan erfarenhet och kontakter. Genom Tillsammans Bemanning ger vi ungdomar möjligheten att jobba extra under terminen eller efter...
 

NCC-Barnens Byggskola

Sedan 2011 har vi ansvarat för genomförandet av NCCs evenemang Barnens Byggskola i Södertälje och Botkyrka kommun där barn får prova på att snickra, måla och gjuta betong och kanske inspireras till en framtid inom byggbranschen. Vi sköter projektledning, rekrytering av huvudledare och ungdomsledare, mediakontakter och genomförande av byggskolan under...
 

Konsulter

Vi arbetar även som konsulter inom projektledning och organisationsutveckling med tidigare kunder som Riksbyggen, NCC, Försvarsmakten och Södertälje kommun. Tidigare uppdrag inkluderar förstudier och utredningar för sociala insatser för barn och unga, konceptualisering och konsultation inom skapande av sommarjobbsprojekt för kommuner och stadsdelar och workshops inom vision, strategi och idégenerering....