Ungdomskommissionen

Sedan 2015 driver och utvecklar vi Ungdomskommissionen på uppdrag av Stockholms stad. Projektets huvudsyfte är att under sommaren involvera sommarjobbande ungdomar i stadens utveckling och varje år har Ungdomskommissionen ett särskilt fokus.

2018

Ungdomskommissionen 2018 grävde i en av de mest aktuella frågorna, både lokalt och nationellt: Trygghet! Uppdraget för tre veckor bestod i att utforska påverkansfaktorer för trygghet och vad som skiljer ungas från vuxnas upplevelse av trygghet respektive otrygghet. Gruppen skulle även ta fram innovativa idéer och förslag på hur staden kan engagera fler unga i sitt trygghetsarbete. Utöver det tilldelades vi fem platser i staden som pekats ut som otrygga i tidigare trygghetsmätningar där vi utifrån våra upptäckter omformade platserna till att bli mer attraktiva, tillgängliga och öka synbarheten, för att höja tryggheten för alla.

Den aktuella frågan visade sig tydligt i medieintresset för projektet där SVT bevakade presentationen och intervjuade ungdomarna och två artiklar i lokalpress beskriver arbetet!

Skärholmen direkt

Bromma Tidningen

Här kan du Rapport UK 2018 hela rapporten och du kan se bilder från arbetet på instagram @ungdomskommissionen.

2017

Till Ungdomskommissionen 2017 samlade vi ungdomar från Stockholm Stads alla 14 stadsdelsförvaltningar för att tillsammans undersöka rörlighet bland Stadens unga och hur de kan få fler att besöka nya delar av staden. Tillsammans med en PR-byrå tog sommarjobbarna fram en reklamaffisch för respektive stadsdel för att lyfta fram det unika med varje plats. Affischerna sattes upp på stadens stortavlor under hösten.

2016
Till sommaren 2016 blev vi ombedda att utveckla projektet till att inkludera 5 stadsdelsförvaltningar och 50 ungdomar. Resultatet blev en gemensam process i stadshuset där varje grupp arbetade med att lösa lokala utmaningar i sin stadsdelsförvaltning. Arbetet kopplades till de lokala utvecklingsprogrammen i respektive stadsdel och presenterades för inbjudna lokalt och en gemensam presentation och paneldebatt med över 100 gäster i stadshuset. Deltagande stadsdelar 2016:

  1. Spånga-Tensta
  2. Farsta
  3. Hässelby-Vällingby
  4. Rinkeby-Kista
  5. Enskede-Årsta-Vantör

Ladda hem en Sammanfattning av Ungdomskommissionen 2016 eller den kompletta samlingen med alla stadsdelars rapporter från Ungdomskommissionen 2016.

2015
Under tre veckor sommaren 2015 arbetade 14 ungdomar från Järva i Stockholms Stadshus i ett pilotprojekt kallat Ungdomskommissionen. Uppdraget var att som en del av Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm ta fram färdiga idéer som skapar ett tätare band mellan ICT-Klustret och ungdomar i Järva. AD Tillsammans stod för utvecklandet av konceptet, planering, projektledning och processledning samt ansvarade för att lotsa ungdomarna i mål med en rapport och en muntlig presentation av resultatet. Läs rapporten från Ungdomskommisisonen 2015.

En av idéerna som Ungdomskommissionen 2015 tog fram var att inrätta en ny typ av fritidsgård för at uppmuntra unga att bli mer intresserade av ett yrke inom teknik. Techgården skulle vara en brygga över fältet. Stockholms stad älskade idéen okch nu har Techgården öppnat i Tensta!!