Ungdomskommissionen

Sedan 2015 driver och utvecklar vi Ungdomskommissionen på uppdrag av Stockholms stad. Projektets huvudsyfte är att under sommaren involvera sommarjobbande ungdomar i stadens utveckling och varje år har Ungdomskommissionen ett särskilt fokus.

2015
Under tre veckor sommaren 2015 arbetade 14 ungdomar från Järva i Stockholms Stadshus i ett pilotprojekt kallat Ungdomskommissionen. Uppdraget var att som en del av Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm ta fram färdiga idéer som skapar ett tätare band mellan ICT-Klustret och ungdomar i Järva. AD Tillsammans stod för utvecklandet av konceptet, planering, projektledning och processledning samt ansvarade för att lotsa ungdomarna i mål med en rapport och en muntlig presentation av resultatet. Läs rapporten från Ungdomskommisisonen 2015.

2016
Till sommaren 2016 blev vi ombedda att utveckla projektet till att inkludera 5 stadsdelsförvaltningar och 50 ungdomar. Resultatet blev en gemensam process i stadshuset där varje grupp arbetade med att lösa lokala utmaningar i sin stadsdelsförvaltning. Arbetet kopplades till de lokala utvecklingsprogrammen i respektive stadsdel och presenterades för inbjudna lokalt och en gemensam presentation och paneldebatt med över 100 gäster i stadshuset. Deltagande stadsdelar 2016:

  1. Spånga-Tensta
  2. Farsta
  3. Hässelby-Vällingby
  4. Rinkeby-Kista
  5. Enskede-Årsta-Vantör

Ladda hem en Sammanfattning av Ungdomskommissionen 2016 eller den kompletta samlingen med alla stadsdelars rapporter från Ungdomskommissionen 2016.

2017

Till Ungdomskommissionen 2017 samlade vi ungdomar från Stockholm Stads alla 14 stadsdelsförvaltningar för att tillsammans undersöka rörlighet bland Stadens unga och hur de kan få fler att besöka nya delar av staden. Tillsammans med en PR-byrå tog sommarjobbarna fram en reklamaffisch för respektive satdsdel för att lyfta fram det unika med varje plats. Affischerna sattes upp på stadens stortavlor under hösten.