Ungdomskommissionen

2015
Under tre veckor sommaren 2015 arbetade 14 ungdomar från Järva i Stockholms Stadshus i ett pilotprojekt kallat Ungdomskommissionen. Uppdraget var att som en del av Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm ta fram färdiga idéer som skapar ett tätare band mellan ICT-Klustret och ungdomar i Järva. AD Tillsammans stod för utvecklandet av konceptet, planering, projektledning och processledning samt ansvarade för att lotsa ungdomarna i mål med en rapport och en muntlig presentation av resultatet. Läs rapporten från Ungdomskommisisonen 2015.

2016
Till sommaren 2016 blev vi ombedda att utveckla projektet till att inkludera 5 stadsdelsförvaltningar och 50 ungdomar. Resultatet blev en gemensam process i stadshuset där varje grupp arbetade med att lösa lokala utmaningar i sin stadsdelsförvaltning. Arbetet kopplades till de lokala utvecklingsprogrammen i respektive stadsdel och presenterades för inbjudna lokalt och en gemensam presentation och paneldebatt med över 100 gäster i stadshuset. Deltagande stadsdelar 2016:

  1. Spånga-Tensta
  2. Farsta
  3. Hässelby-Vällingby
  4. Rinkeby-Kista
  5. Enskede-Årsta-Vantör

Ladda hem en Sammanfattning av Ungdomskommissionen 2016 eller den kompletta samlingen med alla stadsdelars rapporter från Ungdomskommissionen 2016.

Comments are closed