Tillsammans för [Orten]

Tillsammans för [Orten] är ett koncept framtaget av AD Tillsammans för att arbeta med social stadsutveckling där ungdomar och utemiljö står i fokus. Konceptet grundar dig sig på vårt arbete med Hovsjösommar 2009 och bygger på att ge ungdomar förnyad framtidstro och med dem bygga ett socialt kit i socioekonomiskt svaga områden som kommer alla boende till gagn.

I projekten Tillsammans för VårbyTillsammans för Flemingsberg och Tillsammans för Skogås arbetade ungdomar för att skapa ett bättre, trevligare och tryggare område att bo och vara i. Sedan starten har projekten anställt över 750 ungdomar för att utveckla sin ort.

Tillsammans för Vårby startade 2013 då vi anställde 70 ungdomar från Vårby för att skapa ett ännu bättre område genom att renovera, måla, städa och bygga saker för de som bor i Vårby. 2015 startade systerprojektet Tillsammans för Flemingsberg och 2017 inkluderades även Tillsammans för Skogås. Totalt har över 750 ungdomar fått ett första möte med arbetsmarknaden och en första rad på sitt CV genom alla tre projekt.

Projekten i Huddinge finansierades genom en unik samverkan mellan Huddinge kommun och lokala kommunala och privata fastighetsbolagen Huge fastigheter, Fastighets AB Balder och D. Carnegie & co. Genom Tillsammans för Orten skapades en plattform för privata, offentliga och civilsamhällets aktörer att utveckla området i en positiv riktning.

Utvärdering av genomfört arbete
FoU Södertörn (Adam Jonsson) genomförde under 2016 ett utvärderingsarbete av Tillsammans för Vårby som resulterade i en rapport. Sammanfattningen av utvärderingen beskriver att projektet bidragit med följande:

1. ”Att de medverkande ungdomarna får erfarenheter av och införlivar insikter om de ansträngningar som krävs för att förvalta bostadsområdets delade utemiljö, vilket föranleder ett ökat områdesansvar med förebyggande effekter på attityder till nedskräpning och skadegörelse.”

2. ”Att lokala ungdomar får chansen, förutsättningarna och tilltron till att samarbeta i upprustningen och uppkomsten av publikt uppskattade mötesplatser förbättrar umgängesklimatet mellan dem respektive deras kamratkollektiv, vilket ökar den upplevda samhörigheten över generantionsgränserna.”

3. ”Uppskattade arbetsinsatser som minskar den upplevda sårbarheten i utemiljön och vars utåtriktade karaktär ökar familjariteten mellan deltagarna och invånarna, vilket föranleder en ökad sammahållning mellan boende. Dessa resultat upplevs i förlängningen medföra trygghetsskapande effekter på individ- och gruppnivå.”

Klicka på bilden ovan för att ladda ned rapporten