Tillsammans för [Orten]

I projekten Tillsammans för VårbyTillsammans för Flemingsberg och Tillsammans för Skogås arbetar ungdomar för att skapa ett bättre, trevligare och tryggare område att bo och vara i. Tillsammans för Vårby startade 2013 då vi anställde 70 ungdomar från Vårby för att skapa ett ännu bättre område genom att renovera, måla, städa och bygga saker för de som bor i Vårby. 2015 startade systerprojektet Tillsammans för Flemingsberg och till 2017 inkluderar vi även Tillsammans för Skogås. Totalt har ca. 800 ungdomar fått ett första möte med arbetsmarknaden och en första rad på sitt CV genom alla tre projekt.

Tillsammans för [Orten] är ett koncept framtaget av AD Tillsammans för att arbeta med social stadsutveckling där ungdomar och utemiljö står i fokus. Projekten finansieras genom samverkan mellan Huddinge kommun och lokala kommunala och privata fastighetsbolagen Huge fastigheter, Fastighets AB Balder och D. Carnegie & co.

Läs utvärderingen av Tillsammans för Vårbys tre första år utförd av FOU Södertörn med finansiering av Brottsförebyggande rådet.

 

 

Comments are closed