Rättighetsjakten

Sedan 2016 driver och utvecklar vi projektet Rättighetsjakten på uppdrag av Stockholms stad (Kansliet för mänskliga rättigheter). Projekt genomförs inom ramen för Stockholms stads sommarjobb för unga och skapar en mötesplats där unga tar reda på hur tillgången till rättigheter kan påverkas av diskriminering och rasism, samt hur de själva kan bidra till egenmakt och inflytande för att påverka politiska beslut.

Se alla filmerna på rattighetsjakten.se

2016
Första året arbetade sommarjobbarna med att utforska vad unga vet om feminism och antirasism. De fick själva möta sina egna erfarenheter av strukturellt förtryck och berättar om sina lärdomar och erfarenheter i 8 filmer som producerades under projektet.

2017
Sommarjobbande ungdomar från sju stadsdelar i Stockholm arbetade med att öka kunskapen om rasism och antiziganism ur ett historiskt och nutida perspektiv. Den 7 juli presenterade de 19 ungdomarna en rapport om sitt arbete i Stadshuset. Under projektet producerades 6 filmer.