Engagemangsjakten

Sommaren 2018 startar Hyresgästföreningen pilotprojektet Engagemangsjakten i Stockholm. Under tre veckor kommer 15 sommarjobbande ungdomar få utforska frågeställningar kopplade till medlemsengagemang och ta fram förslag på vad Hyresgästföreningen kan göra för att engagera fler unga medlemmar i föreningsarbetet. Idag är medelåldern bland förtroendevalda i Hyresgästföreningen betydligt högre än medelåldern bland medlemmarna. För att jämna ut skillnaderna behöver unga engageras.

Under våren 2018 kommer Hyresgästföreningen att rekrytera och anställa 15 ungdomar i åldern 16-19 år.  Sommarjobbarna arbetar  under ledning av processledare från AD Tillsammans som ansvarar för att planera och lotsa sommarjobbarna genom uppdraget. Arbetet skall mynna ut i en kortare rapport, en presentation och ett antal korta videofilmer med rekommendationer för hur Hyresgästföreningen ska engagera fler unga. 

Engagemangsjakten är en del i en större förändringsprocess och startar med ett pilotprojekt i Stockholm. Ambitionen är att arbetet skall tas vidare i andra delar av landet och i organisationen och att deltagarnas rapport och slutsatser skall komma hela Hyresgästföreningen till gagn.

 

Vill du sommarjobba i Engagemangsjakten?

Vi söker dig som:

  • Vill vara med och påverka ditt boende
  • Är 16-19 år
  • Bor i hyresrätt i Stockholms län
  • Delar Hyresgästföreningens värdegrund (sida 9)

Klicka här för att söka och se mer info om jobbet! 

Sök innan 20 april!

Lä Hyresgästföreningens pressrelease om Engagemangsjakten.