Engagemangsjakten


Bor du i Växjöområdet och vill sommarjobba i Engagemangsjakten 2019?

Vi söker dig som:
– Vill vara med och påverka ditt boende
– Bor i hyresrätt i Växjöområdet
– Är 16-17 år
– Delar Hyresgästföreningens värdegrund (sid 9)


Om Engagemangsjakten

Sommaren 2018 startade Hyresgästföreningen pilotprojektet Engagemangsjakten i Stockholm. Under tre veckor fick 15 sommarjobbande ungdomar utforska frågeställningar kopplade till medlemsengagemang. Idag är medelåldern bland förtroendevalda i Hyresgästföreningen betydligt högre än medelåldern bland medlemmarna. För att jämna ut skillnaderna behöver fler unga engageras. Resultatet blev ett antal krav och rekommendationer på vad Hyresgästföreningen bör göra för att engagera fler unga medlemmar i föreningsarbetet.

                                   

Sommarjobbarna arbetade under ledning av två processledare från AD Tillsammans med ansvar för planering och att lotsa sommarjobbarna genom uppdraget. Arbetet mynnade ut i en rapport, en presentation och ett antal korta videofilmer med rekommendationer för hur Hyresgästföreningen ska engagera fler unga. 

Engagemangsjakten är en del i en större förändringsprocess och startar med ett pilotprojekt i Stockholm. Ambitionen är att arbetet skall tas vidare i andra delar av landet och i organisationen och att deltagarnas rapport och slutsatser skall komma hela Hyresgästföreningen till gagn. Hyresgästföreningens pressrelease om Engagemangsjakten.

                

Ovan är en av sju filmer som spelades in under Engagemangsjakten 2018 med ungdomarnas egna förslag.

Vi söker dig som:Vill vara med och påverka ditt boende