Tillsammans för [Orten]

Tillsammans för [Orten] är ett koncept framtaget av AD Tillsammans för att arbeta med social stadsutveckling där ungdomar och utemiljö står i fokus. Konceptet grundar sig på vårt arbete med Hovsjösommar 2009 och bygger på att ge ungdomar förnyad framtidstro och med dem bygga ett socialt kit i socioekonomiskt svaga områden som kommer alla boende till gagn. Genom Tillsammans för Orten arbetar vi för att skapa ett tryggare och trivsammare område genom tre fokusområden: Fysisk upprustning, Individuell livskvalitet och Gemenskap i området.

Med Tillsammans för Orten skapar vi en samverkansplattform för att engagera så många delar av det lokala samhället som möjligt i områdets utveckling utifrån de lokala förutsättningarna. I de områden som vi genomfört Tillsammans för Orten har vi samverkat med bland andra polisen, brandförsvaret, fritidsgården, bibliotek, bildningsförbund, Svenska kyrkan, kvinno- och pensionärsföreningar. Genom TFO kan samhällsinstitutionerna bygga relationer med ungdomar som de annars har svårt att nå, relationer som fortsätter efter arbetet och bidrar till ökad gemenskap och trygghet.

Vi har genomfört Tillsammans för Orten i fem olika områden i tre kommuner sedan 2013 och sedan starten har projekten anställt över 850 ungdomar för att utveckla sin ort. 2013 startade Tillsammans för Vårby i Huddinge och fick senare sällskap av Flemingsberg 2015 och Skogås 2017. Projekten i Huddinge finansierades genom en unik samverkan mellan Huddinge kommun och lokala kommunala och privata fastighetsbolag.

2019 startade två nya projekt upp: Tillsammans för Västerhaninge i samverkan mellan Haninge kommun och Haningebostäder samt Tillsammans för Granängsringen i samverkan med Tyresö kommun och Tyresö Bostäder.


Nedan kan du se två korta tv-avsnitt som vi spelade in i Vårby 2015 som visar några av de som jobbade i projektet och det fina arbete som de gör.


Utvärdering av genomfört arbete

FoU Södertörn (Adam Jonsson) genomförde under 2016 ett utvärderingsarbete av Tillsammans för Vårby som resulterade i en rapport. Sammanfattningen av utvärderingen beskriver att projektet bidragit med följande:

1. ”Att de medverkande ungdomarna får erfarenheter av och införlivar insikter om de ansträngningar som krävs för att förvalta bostadsområdets delade utemiljö, vilket föranleder ett ökat områdesansvar med förebyggande effekter på attityder till nedskräpning och skadegörelse.”

2. ”Att lokala ungdomar får chansen, förutsättningarna och tilltron till att samarbeta i upprustningen och uppkomsten av publikt uppskattade mötesplatser förbättrar umgängesklimatet mellan dem respektive deras kamratkollektiv, vilket ökar den upplevda samhörigheten över generationsgränserna.”

3. ”Uppskattade arbetsinsatser som minskar den upplevda sårbarheten i utemiljön och vars utåtriktade karaktär ökar familjariteten mellan deltagarna och invånarna, vilket föranleder en ökad sammahållning mellan boende. Dessa resultat upplevs i förlängningen medföra trygghetsskapande effekter på individ- och gruppnivå.”

Klicka på bilden ovan för att ladda ned rapporten