Rättighetsjakten

Sedan 2016 driver och utvecklar vi projektet Rättighetsjakten på uppdrag av Stockholms stad (Kansliet för mänskliga rättigheter). Projekt genomförs inom ramen för Stockholms stads sommarjobb för unga och skapar en mötesplats där unga tar reda på hur tillgången till rättigheter kan påverkas av diskriminering och rasism, samt hur de själva kan bidra till egenmakt och inflytande för att påverka politiska beslut.

2016

Första året arbetade sommarjobbarna med att utforska vad unga vet om feminism och antirasism. De fick själva möta sina egna erfarenheter av strukturellt förtryck och berättar om sina lärdomar och erfarenheter i 8 filmer som producerades under projektet samt under en konferens på Bio Rio i Stockholm. Se deras berättelser och filmen från konferensen nedan.

ABDULAHI

Martin

Lina

Matilda

Daniella

Samira

Fatima

Claudia

Live på Bio Rio

2017

Sommarjobbande ungdomar från sju stadsdelar i Stockholm arbetade med att öka kunskapen om rasism och antiziganism ur ett historiskt och nutida perspektiv. Den 7 juli presenterade de 19 ungdomarna en rapport om sitt arbete i Stadshuset. Under projektet producerades 6 filmer med ungdomarnas berättelser som du kan se nedan.

Mia & Bengu

Sofia

Carmen

Sharmarke

Abdi

Safia

2018

Under 2018 samlades 21 ungdomar från Stockholms 14 stadsdelsförvaltningar för nästa upplaga av Rättighetsjakten. Arbetet fortsatte med nationella minoriteter och i år med särskilt fokus på Tornedalingar och Samer. Uppdraget till Rättighetsjakten var att utforska hur staden kunde nå samiska och tornedalska ungdomar och bygga intresser för den egna kulturen och språket samt hur de kan bjudas in att samverka med staden. Arbetet mynnade ut i en rapport med förslag samt flera filmer som deltagarna själva tog fram för att beskriva sitt arbete och processen. Slutgiltigt levererades även en film som staden skall använda som utbildningsmaterial i sitt arbetet med mänskliga rättigheter. Bakgrunden till årets tema är att Stockholm ansökt om att bli förvaltningsområde för samiska och meänkieli. Se filmen från 2018 nedan och ladda ner rapporten här.

Rättighetsjakten 2018