oktober 15, 2014

Om oss

AD Tillsammans jobbar med att skapa socialt kapital. Vi hjälper företag, kommuner och organisationer som vill bygga relationer och öka engagemanget hos sina medlemmar, boende eller medborgare.

Våra egna koncept riktar sig framförallt till unga människor i socioekonomiskt utsatta områden och skapar förutsättningar för dem att ta del i sitt områdes utveckling och ta sig närmare arbetsmarknaden. Att bygga socialt kapital hos unga är ett arbete som kommer alla i området till gagn med ökad trygghet, trivsel och en starkare gemenskap hos alla. Samtidigt leder arbetet till ett större symboliskt kapital när stoltheten ökar och områdets rykte förbättras.

I våra konsultuppdrag använder vi vår erfarenhet av att arbeta med de svåraste att nå och mest utsatta till att hjälpa våra kunder att stärka sina egna relationer och öka engagemanget inom organisationen för att tillsammans arbeta för bättre resultat.

AD Tillsammans är grundat och drivs av Anna Engström och Daniel Eidhagen. Vi är kaospiloter som drivs av att skapa en bättre värld för så många som möjligt. Vi vill plocka fram den inre drivkraften hos de vi jobbar med. Tillsammans är vi fler som jobbar mot samma mål.

 ”En stor framgångsfaktor i arbetet med Ungdomskommissionen har varit samarbetet med AD Tillsammans AB som haft helhetsansvar för projekt- och processledning. Med sin professionalitet, lyhördhet och trygga ledarskap har AD tillsammans AB lyckats få ungdomarna att både utmana sig själva och staden och levererat lösningar som har relevans i vardagen här och nu samt i visionen om ett Stockholm för alla”.
Carina Röjdemark
Stabschef, Stadsledningskontoret
Stockholms stad

 

”Fastighets AB Balder har med Anna och Daniel från AD Tillsammans sedan starten av Tillsammans för Vårby för 5 år sedan nära och med gemensam syn på utförandet och värdet av detta arbete arbetat för Vårbys utveckling.
Området har under denna tid genomgått en mycket stor förändring, allt till det bättre och mycket av detta som ett direkt resultat av arbetet inom Tillsammans för Vårby.
Vi har tillsammans med Huddinge kommun och de andra fastighetsbolagen i området genom Tillsammans för Vårby kunnat anställa över 450 ungdomar i meningsfullt sommarjobb med syfte att stärka den lokala självkänslan, skapa möten mellan olika åldersgrupper i området och ge viktig arbetslivserfarenhet.
Anna och Daniel har varit närvarande, personliga och djupt engagerade i varje steg av projektet.
Vi är mycket stolta och glada över att ha få deltagit i detta projekt och önskar att många fler ungdomar i många fler områden har möjligheten att få en chans att genomföra detta.”
Niklas Dabrowski
Kundrelationsansvarig
Fastighets AB Balder

 

”Ni, Daniel och Anna, har också som personer varit så värdefulla, inte bara i Vårby, med eran kunskap, ert smittande engagemang och er förmåga att göra verkstad.”
Karl Forsberg
Polisinspektör/Kommunpolis
Region Stockholm

 

”Uppdraget med Tillsammans för Orten har ni skött otroligt bra. Ni är båda mycket proffsliga och gör det där lilla extra som man önskar att många andra konsulter också gjorde. Ni har en stor bredd i ert kunnande!”
Lotta Segelberg
Kommunikatör
Huddinge kommun

 

”Ni har verkligen bidragit till att göra feriepraktiken rikare!”
Caroline Lilliestråle
Koordinator
Huddinge kommun

 

”Jag tycker att Tillsammans för Skogås var något av det bästa som hänt i Skogås på hela tiden jag har jobbat här (28 år). Tack för den fina sommaren i Skogås, det var roligt att se hur välorganiserat och genomtänkt koncept ni har. Ni gjorde massor för vårt Skogås.”
Kerstin Yttermo
Enhetschef
Huddinge kommun