Om AD Tillsammans

AD Tillsammans jobbar med människor, framför allt ungdomar och hur de kan ta del i sitt områdes utveckling samt ta sig närmare arbetsmarknaden. Genom att skapa arbetstillfällen i ungdomarnas egna område får de arbetslivserfarenhet och på köpet ökas deras ägandeskap och stolthet för sin närmiljö.

AD Tillsammans är grundat och drivs av Anna Engström och Daniel Eidhagen. Vi är kaospiloter som drivs av att skapa en bättre värld för så många som möjligt. Vi vill plocka fram den inre drivkraften hos de vi jobbar med, tillsammans är vi fler som jobbar mot samma mål. Vårt mål är att skapa så många arbetstillfällen för ungdomar och unga vuxna vi bara kan!

uppstickarlista     Metro feb 2013

Comments are closed