Engagemangsjakten


Sommaren 2018 fick AD Tillsammans i uppdrag av Hyresgästföreningens riksförbund att ta fram ett pilotprojekt för att öka ungas engagemang, kunskap och intresse för Hyresgästföreningen bland unga genom sommarjobb. Vi tog fram konceptet Engagemangsjakten som under tre veckor ledde 15 sommarjobbande ungdomar genom en process för att utforska frågeställningar kopplade till medlemsengagemang. Idag är medelåldern bland förtroendevalda i Hyresgästföreningen betydligt högre än medelåldern bland medlemmarna. För att jämna ut skillnaderna behöver fler unga engageras. Resultatet blev ett antal krav och rekommendationer på vad Hyresgästföreningen bör göra för att engagera fler unga medlemmar i föreningsarbetet.

2019 Ville Hyresgästföreningen Region Syd-Ost ta arbetet vidare och valde att med AD Tillsammans genomföra ett eget engagemangsjakten i Växjö. 10 ungdomar anställdes för att ta intervjua hyresgäster och ta fram idéer på hur Hyresgästföreningen Syd-Ost kan väcka intresse och engagemang hos fler unga i Växjö. 

                                   

Arbetet mynnade ut i en rapport, en presentation och ett antal korta videofilmer med rekommendationer för hur Hyresgästföreningen ska engagera fler unga. 

Engagemangsjakten är en del i en större förändringsprocess och startade med ett pilotprojekt i Stockholm. Ambitionen är att arbetet skall tas vidare i andra delar av landet och i organisationen och att deltagarnas rapport och slutsatser skall komma hela Hyresgästföreningen till gagn. Hyresgästföreningens pressrelease om Engagemangsjakten.

                

Ovan är en av sju filmer som spelades in under Engagemangsjakten 2018 med ungdomarnas egna förslag.