Design Sprint

En Design Sprint är ett snabbt sätt att utveckla och testa en prototyp som löser en stor utmaning för ditt team/företag/organisation. Design sprinten som metod hoppar över utvecklandet och lanseringen av en produkt och skapar en genväg mellan idé och lärdomar för att säkerställa att ni jobbar på rätt problem med rätt lösning från start. 

På fem dagar med ett litet team får ni fram resultat och feedback som sparar in mängder med tid och pengar i att utveckla ”fel” lösningar i den vanliga organisationen. Verkar det intressant? 

Hur går det till?

I grunden är Google Design Sprint en fem dagars process med sju deltagare där alla steg är förbestämda och planerade för att få fram ett resultat på kort tid. 

  • Dag 1 – definiera utmaningarna att lösa, sätt mål och ta fram en karta över processen. 
  • Dag 2 – Skissa fram idéer. Dag 2 handlar framförallt om att lösa problemen, individuellt och utveckla dem i grupp.
  • Dag 3 – Fatta beslut om vilka lösningar man vill gå vidare med  och planera för att göra prototypen
  • Dag 4 – Ta fram en eller flera prototyp/er för idén/idéerna ni har valt. Det kan göras på en mängd olika sätt beroende på lösningen men principen är att göra något som känns som en färdig produkt för målgruppen men utan att utveckla full funktionalitet eller finish. 
  • Dag 5 – Sista dagen testas prototyperna på fem personer som representerar målgruppen medan teamet samlar på sig feedback och intryck för vidare utveckling.

Det är förstås upp till er och era utmaningar om ni vill genomföra en ”klassisk” Google Design Sprint eller anpassa den till era förutsättningar. På AD Tillsammans har vi lång erfarenhet av processledning med massa olika metoder och verktyg och kan anpassa en Design sprint till just ert behov. 

Är du intresserad av hur en Design Sprint kan hjälpa er att snabbt komma framåt i arbetet? Kontakta oss för att bolla era förutsättningar.

Var kommer Design Sprint från?

Design sprint som metod utvecklades ursprungligen på Google ventures och har använts av stora företag i vitt skilda branscher som Facebook, FN, LEGO och New York Times. Hittills har den mest varit populär som metod hos IT-företag som arbetar med utveckling av tjänster och produkter som ett sätt att snabbt få feedback från kunder på sin idé innan man lägger ner stora resurser på att utveckla en färdig lösning men kan användas av alla som har ett problem som man behöver lösa och som skulle ta lång tid att få fram validerbara föslag på i den vanliga organisationen. Det kan vara en hemsida, ny katalog, kampanj. produkt eller annat som ni vill få feedback på innan ni bestämmer er för att satsa på den lösningen.